Publisert

Melding om prisendringer gjeldende fra 15.01.22

Vi ønsker å varsle at vi ser oss nødt til å foreta noen prisendringer på vårt vareutvalg. Prisendringen vil gjøres gjeldende når den er endret på våre nettsider, ca 15 januar 2022.

Prisendringene foretas på bakgrunn av mottatte prisendringer fra våre leverandører og på transport.

Mvh HotNor AS