Publisert

Oppdatering COTX Software

Det vil være en softwareoppdatering på COTX Hotspot nå med følgende oppdateringer.

  1. Helium Hotspot Miner versjon oppdatert til 2021.10.07.0_GA
  2. COTX Firmware versjon oppdatert til 1.0.23

Det er viktig at dere holder COTX Hotspot tilkoblet internett og at dere får oppdatert COTX Hotspoten.