Publisert

COTX er ute av suspendering!

COTX er (pr 15 oktober) frigitt fra suspendering og vil i en periode være i prøvetid. (ca 5 mnd)

Alle COTX hotspots som er levert ut og som er i bestilling vil kunne bli introdusert i Helium Network. det er viktig at alle holder sin COTX hotspot tilkoblet internett slik at dere får de siste oppdateringer.